OTONANA TORIO Tour Fall 2016
US.TOUR
OTONANA TORIO U.S TOUR
NewAlbum
New Album
「SpacePowerDelight」
now on sale
US.TOUR
October 7th,2016
in Houston
paper-mask
October 9th,2016
in Tulsa
Otonana torio in Dalls
October 10th,2016
in Dalls
Otonana torio in NewOrleans
October 11th,2016
in NewOrleans
Otonana torio in Clarksville
October 12th,2016
in Clarksville
Otonana torio in Greensboro
13th,2016
in Greensboro
Otonana torio in Charleston
14th,2016
in Charleston
Otonana torio in Spring City
October 15th,2016
in Spring City
Otonana torio in Indianapolis
October 16th,2016
in Indianapolis
Otonana torio in Madison
October 18th,2016
in Madison
Otonana torio in Cleveland
19th,2016
in Cleveland
Otonana torio in Shippensburg
October 20th,2016
in Shippensburg
Otonana torio in NewYork City
October 21th,2016
in NewYork City
Otonana torio in Greensboro
October 24th,2016
in Greensboro
Otonana torio in Spartanburg
October 25th,2016
in Spartanburg
Otonana torio in Spartanburg
October 25th,2016
in Spartanburg
Otonana torio in Awendaw
October 26th,2016
in Awendaw
Otonana torio in Decatour
October 27th,2016
in Decatour
Otonana torio in Huntsville
October 28th,2016
in Huntsville
Otonana torio in Greenbrier
October 29th,2016
in Greenbrier
October 30th,2016
in Galveston
October 30th,2016
in Galveston
Otonana torio in San Francisco
November 18th,2016
in San Francisco
Otonana torio in San Francisco
November 18th,2016
in San Francisco
Otonana torio in USA
Otonana torio in USA